ประกาศทางกฏหมาย

ประกาศทางกฏหมายของชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี

ประกาศทางกฏหมาย

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ 2015 สงวนสิทธินี้ทุกประการและสิทธิตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามมิให้มีการทำสำเนา ดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรืออื่น ๆ ใด สำหรับข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง วีดิโอ และไฟล์แอนิเมชั่นต่าง ๆ รวมถึงการทำสำเนาเพื่อการค้าหรือแจกจ่ายจำหน่ายหรือแก้ไขใด ๆ เพื่อใช้ในเว็บไซต์อื่น ๆ ในบางเว็บไซต์ของชุ้งค์มีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ของคู่ค้าด้วยซึ่งได้รับความยินยอมให้นำมาใช้แล้ว

เครื่องหมายทางการค้า

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทุกชื่อสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์ของชุ้งค์ได้รับความคุ้มครองเป็นชื่อการค้าของชุ้งค์โดยเฉพาะโลโก้และสัญลักษณ์ของบริษัท

สัญญาอนุญาต

ชุ้งค์ยินดีที่จะนำเสนอนวัตกรรมและข้อมูลอินเตอร์เน็ตแก่ท่าน ด้วยเหตุนี้เราหวังว่าท่านจะชื่นชอบการออกแบบที่สร้างสรรนี้ของเรา เราขอให้ท่านทราบว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามชุ้งค์ต้องสงวนลิขสิทธิทางปัญญา อันรวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ รวมถึงอื่น ๆ ในเว็บไซต์เหล่านี้ ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ใด ๆ ต่อทรัพย์สินทางปัญญาของชุ้งค์ได้

ความรับผิด

ข้อมูลและข้อกำหนดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยแอบแฝง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ถือว่าเป็นการรับประกันใด ๆ สำหรับข้อมูลแอบแฝงสำหรับการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือความสอดคล้องตามกฏหมายและสิทธิบัตร

เว็บไซต์นี้จะมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังที่เนื้อหาอื่น ๆ บนอินเตอร์เน็ต  ซึ่งเราขอให้ท่านรับทราบว่าจะไม่มีการรับรองหรือรับผิดใดๆ สำหรับความทันสมัย ความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออื่นๆใดของเนื้อหาเหล่านั้น