พิมพลักษณ์

พิมพลักษณ์ Schunk Carbon Technology

Schunk GmbH
Rodheimer Straße 59
35452 Heuchelheim
Germany

โทรศัพท์ : +49 641 608 - 0
โทรสาร : +49 641 608 - 12 23
อีเมล : infobox@schunk-group.com
เว็บไซต์ : www.schunk-group.com

ก่อตั้ง : 27.10.1913
หุ้นส่วน : Ludwig Schunk Stiftung e.V.
คณะผู้บริหาร : Dr. Arno Roth, Dr. Ulrich von Hülsen, Peter R. Manolopoulos
USt.-ID: DE811113797
ทะเบียนศาล : Amtsgericht Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : HRB 6902

Responsible for the Carbon Brush Shop

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Rodheimer Straße 59
35452 Heuchelheim
Germany

โทรศัพท์ : +49 641 608 - 0
โทรสาร : +49 641 608 - 12 23
อีเมล : infobox@schunk-group.com
เว็บไซต์ : https://www.schunk-carbontechnology.com/

Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Domicile : Heuchelheim
คณะผู้บริหาร: Dr. Ulrich von Hülsen (Vors.), Hans-Joachim Drees, Klaus Rinn, Dr. Stefan Schneweis, Gerhard Wulz
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : HRB 1130
ทะเบียนศาล : Gießen