พิมพลักษณ์

พิมพลักษณ์ Schunk Carbon Technology

Schunk GmbH
Rodheimer Straße 59
35452 Heuchelheim
Germany

โทรศัพท์ : +49 641 608 - 0
โทรสาร : +49 641 608 - 12 23
อีเมล : infobox@schunk-group.com
เว็บไซต์ : www.schunk-group.com

ก่อตั้ง : 27.10.1913
หุ้นส่วน : Ludwig Schunk Stiftung e.V.
คณะผู้บริหาร : Dr. Arno Roth, Dr. Ulrich von Hülsen, Peter R. Manolopoulos
USt.-ID: DE811113797
ทะเบียนศาล : Amtsgericht Gießen
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : HRB 6902

Responsible for the Carbon Brush Shop

Schunk Carbon Technology S.A.S.
78-82 Rue Alfred Déquéant
92737 Nanterre
France

Phone: +33 141 19 52-52
Telefax: +33 141 19 52-50
E-Mail: schunk.france@schunk-group.com
Website: https://www.schunk-carbontechnology.com

Establishment: 31.7.1956
Management: Gilles Garnier
VAT Identification number:FR83562088575

Register court: Registre du commerce et des sociétés Nanterre
Commercial Reg. No.: 562 088 575