แนวทางการคุ้มครองข้อมูล

แนวทางป้องกันข้อมูลของกลุ่มบริษัทชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี

ประกาศตามกฏหมาย

ชุ้งค์รู้สึกยินดีที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและมีความสนใจในบริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรา เราได้จัดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยเพื่อให้ท่านรู้สึกสะดวกสบายเมื่อเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเรา การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ท่านเข้ามาใช้งานเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ เราได้จัดการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามข้อบังคับการป้องกันข้อมูลของแต่ละประเทศ นอกจากนี้นโยบายการป้องกันข้อมูลของเรายังเป็นไปตามแนวทางป้องกันข้อมูลขององค์กรที่เราใช้สำหรับชุ้งค์

ชุ้งค์เว็บไซต์ อาจจะมีลิงค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของคู่ค้าที่ไม่ครอบคลุมตามประกาศเรื่องการป้องกันข้อมูลนี้

การสืบค้นและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการที่กำลังใช้งาน ข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมดที่ท่านกำลังใช้งาน วันที่เข้าใช้งาน เพื่อเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัย (ตัวอย่างเช่น สำหรับระบุตัวตนกรณีมีการโจมตีเว็บไซต์ของเรา จะเก็บข้อมูลไว้ 7 วัน) รวมถึงหมายเลขไอพีที่ท่านใช้ที่ได้มาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ในกรณีที่เป็นไอพีที่ระบุในที่อยู่ที่ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านใช้สำหรับลงทะเบียน การตอบแบบสอบถาม หรือใช้ในการติดต่อ เป็นต้น

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ชุ้งค์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการบริหารเชิงเทคนิคของเว็บไซต์ การบริหารจัดการลูกค้า การสำรวจผลิตภัณฑ์ และการขยายการตลาด เท่านั้น

ข้อมูส่วนบุคคลอาจจะถูกส่งไปให้หน่วยงานราชการภายใต้กรอบแนวทางข้อผูกพันทางกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้เราได้กำหนดให้พนักงานของเรา ตัวแทน และผู้ค้าต้องคงรักษาความลับ

ทางเลือก

พวกเรามีความปรารถนาที่จะใช้ข้อมูลของท่านในการแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และมีเป้าหมายที่จะสอบถามท่านเกี่ยวกับเราเช่นกัน โดยธรรมชาติเราถือว่าท่านให้ความเต็มใจในการใช้งานข้อมูลนี้ กรณีที่ไม่เห็นด้วยท่านสามารถแจ้งให้เราทราบเพื่อยกเลิกการใช้งานนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆท่านสามารถดูได้จากเว็บไซต์เรื่องการเคารพสิทธิ

คุ้กกี้

ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้สามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศคุ้กกี้

เครื่องมือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้เข้าเว็บไซต์จากกูเกิ้ล 

เว็บไชต์นี้มีการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์จากกูเกิ้ล เครื่องมือนี้มีการใช้งานคุ้กกี้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่ถูกสร้างโดยคุ้กกี้โดยทั่วไปจะถูกส่งไปเก็บที่เซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในอเมริกา การลบหรือพรางข้อมูลระบุไอพีจะเกิดขึ้นทันทีที่มีการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลไอพีของท่านจะถูกลบก่อนเก็บที่กูเกิ้ลถ้าท่านใช้งานในประเทศกลุ่มยุโรปหรือภายใต้สัญญาอื่นๆของกลุ่มการค้ายุโรป อย่างไรก็ตามไอพีที่ระบุในที่อยู่ยกเว้นเท่านั้นที่จะถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อเมริกาและทำการลบที่นั่น ภายใต้สิทธิของโอเพอเรเตอร์ของเว็บไซต์นี้กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของท่านเพื่อที่ว่าจะได้รายงานสำหรับโอเพอเรเตอร์ของเว็บไซต์ ที่อยู่ไอพีที่ถูกถ่ายโอนมาจากเบอร์เซอร์สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์กูเกิ้ลนี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆของกูเกิ้ล ท่านสามารถป้องกันการบันทึกคุ้กกี้นี้ได้โดยการเปลี่ยนค่าตอบสนองในบราวเซอร์ แต่จะทำให้ท่านใช้งานไม่ได้ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ท่านสามารถป้องกันการเก็บข้อมูลจากเครื่องมือวิเคราะห์จากกูเกิ้ลได้ตามลิงก์ด้านล่าง

กดตรงนี้เพื่อเลือกออกจากการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์จากกูเกิ้ล

เลือกออกจากการใช้งาน

ทางเลือกออกจากการใช้นี้จะป้องกันการเก็บข้อมูลในขณะที่มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ในอนาคตเมื่อมีการกำหนดค่านี้ การยกเลิกเครื่องมือวิเคราะห์จากกูเกิ้ลนี้จะรวมถึงการป้องกันการเก็บข้อมูลที่เกิดจากคุ้กกี้ในการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึงที่อยู่ไอพี) ผ่านทางกูเกิ้ลหรือการประมวลผลข้อมูลผ่านกูเกิ้ลโดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง ปลั๊กอินของบราวเซอร์ที่มีการใช้งานตามลิงก์

Motomo (ชื่อทางการ PIWIK)

ภายในเว็บไซต์นี้มีการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลชื่อ Matomo (ชื่อทางการ PIWIK) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์สที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานตัวตนบนอินเตอร์เน็ตของเรา ที่อยู่ไอพีเว็บไซต์ เว็บไซต์ของตัวตนบนอินเตอร์เน็ตของเราที่มีการเข้าใช้งาน เว็บไซต์จากที่มีการสลับมายังตัวตนบนอินเตอร์เน็ตของเรา เวลาที่เข้าใช้งานและความถี่ในการเข้าใช้งาน Matomo จะสร้างคุ้กกี้ในอุปกรณ์ของท่านที่มีการใช้งานบราวเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้ คุ้กกี้จะมีอายุการใช้งาน 7 วัน ตามระเบียบอียูว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา 6 วรรค 1 อนุมาตรา f ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฏหมายของเราระบุไว้ในการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวตนบนอินเตอร์เน็ตของเรา อย่างไรก็ตามเราใช้ Matomo ในเรื่องการลบ/พรางข้อมูล "ไอพีผู้เยี่ยมชมถูกลบ/พรางอัตโนมัติ" โดยการตัดทอนที่อยู่ไอพีเป็น 2 ไบต์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตัวตนมันหรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่กำลังใช้งานอยู่ ถ้าท่านไม่ยินยอมในเรื่องนี้ก็มีทางเลือกในการป้องกันการเก็บข้อมูลคุ้กกี้โดยกำหนดค่าในบราวเซอร์ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "คุ้กกี้" ตามระบุข้างต้น นอกจากนี้ท่านมีทางเลือกในการจบการทำงานกระบวนการวิเคราะห์การใช้งานโดยเลือกออกจากการใช้งาน การยืนยันลิงก์นี้คุ้กกี้ที่เก็บอยู่บนอุปกรณ์ของท่านผ่านการใช้บราวเซอร์จะป้องกันการวิเคราะห์อีกต่อไป โปรดรับทราบว่าถ้าท่านกดลิงก์ด้านบนอีกครั้งจะเป็นการลบคุ้กกี้ที่อยู่ในเครื่องของท่าน

การแสดงโฆษณาแบบติดตาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์นี้มีการใช้เทคโนโลยีการโฆษณาแบบติดตามเพื่อให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราเป็นที่น่าสนใจสำหรับท่าน ท่านจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคู่ค้าหรือผู้ให้บริการของเราบนเว็บไซต์นี้ วิธีการนี้จะถูกใช้งานภายใต้พื้นฐานเทคโนโลยีคุ้กกี้และการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้งาน

LinkedIn เว็บไซต์การแสดงโฆษณาแบบติดตาม

ชุ้งค์กำลังใช้เครื่องมือการแสดงโฆษณาแบบติดตามของบริษัท LinkedIn โดยการติดตั้งโปรแกรมขนาดเล็กในเว็บไซต์ของเราเพื่อใช้สร้างคุ้กกี้ในบราวเซอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม ด้วยกระบวนการแปลงการติดตามและการรวบรวมข้อมูลของ LinkedIn ชุ้งค์เข้าใจว่าการที่ผู้ใช้งาน LinkedIn กดเข้าโฆษณาเมื่อมีการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราหรือโปรแกรมที่อยู่บนอุปกรณ์แบบพกพาเป็นการยินยอมให้มีการส่งข้อมูลไปยัง LinkedIn  เราใช้บริการนี้เพื่อให้ข้อมูลกับท่านเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมของชุ้งค์ LinkedIn และชุ้งค์ได้ปฏิบัติตามระเบียบอียูว่าด้วยเครื่องการคุ้มครองส่วนบุคคล ชุ้งค์จะไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นการระบุตัวตนความเป็นส่วนบุคคลใดๆของท่านจาก LinkedIn แต่จะได้รับข้อมูลรวมที่ไม่มีการระบุตัวตนในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้าและผู้ใช้งานเท่านั้น ชุ้งค์จะไม่มีการให้ข้อมูลที่มีการระบุตัวตนความเป็นส่วนบุคคลกับ LinkedIn ใดๆจากหน่วยงานส่วนกลางไอที ตัวอย่างเช่น CRM หรือ CSV รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูคำแนะนำจากเงื่อนไขเฉพาะจากเว็บไซต์ LinkedIn ต่อไปนี้https://www.linkedin.com/legal/conversion-trackin


สำหรับนโยบายส่วนตัวของ LinkedIn ดูคำแนะนำได้จากเว็บไซต์ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายทางเลือกออกจากการใช้งานของ LinkedIn ดูคำแนะนำได้จากเว็บไซต์ของ LinkedIn

ถ้าท่านเลือกออกจากใช้งานการแสดงโฆษณาแบบติดตาม การโฆษณาออนไลน์อิงพฤติกรรม หรือการโฆษณาอิงความสนใจ ชุ้งค์จะให้เกียรติแก่การเลือกไม่ใช้ดังกล่าวโดยปราศจากความล่าช้าเกินควร ท่านสามารถยกเลิกการใช้งานคุ้กกี้ด้วยการเปลี่ยนค่าติดตั้งในปลั๊กอินของบราวเซอร์ท่านหรือติดต่อเราสำหรับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร

ตามร้องขอ ชุ้งค์หรือตัวแทนที่รับผิดชอบสำหรับท่านจะแจ้งท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบของเราอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นไปตามกฏหมายทุกประการ ถ้าท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเราเสนอทางเลือกให้ท่านด้วยในการดูข้อมูลตัวท่านเองและสามารถลบหรือแก้ไขได้ถ้าท่านต้องการ ถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราจะดำเนินการให้เมื่อท่านร้องขอ ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการป้องกันข้อมูลที่จะช่วยเหลือท่านในเรื่องต่างๆ ร้องขอข้อมูล ข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ดูแลการป้องกันข้อมูล

Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Germany