หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้

ข้อมูลปัจจุบันของชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแสดงสินค้าและงานกิจกรรม
ติดต่อขอข้อมูลเผยแพร่

เดือน: ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • August 2019
 • September 2019
 • October 2019
 • November 2019
 • December 2019
ประเทศ: ทั่วโลก
 • ทั่วโลก
 • Australia
 • Belgium
 • China
 • Denmark
 • England
 • Germany
 • India
 • Italy
 • Japan
 • Russia
 • Sweden
 • Taiwan
 • USA

Expo 1520

Date: 28.08.2019 - 31.08.2019
Location: Moscow, Russia
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Husum Wind 2019

Date: 10.09.2019 - 13.09.2019
Location: Husum, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Turbomachinery & Pump Symposia 2019

Date: 10.09.2019 - 12.09.2019
Location: Houston, USA
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

DSEi 2019

Date: 10.09.2019 - 13.09.2019
Location: Excel Center London, England
Exhibitor: Weiss Umwelttechnik GmbH, Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Schunk Ingenieurkeramik GmbH
Division: Weiss Technik, Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

SEMICON Taiwan 2019

Date: 18.09.2019 - 20.09.2019
Location: Taipei, Taiwan
Exhibitor: Schunk Xycarb Technology B.V.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Tag der Ausbildung in Heuchelheim

Date: 21.09.2019 - 21.09.2019
Location: Heuchelheim, Germany
Exhibitor: Schunk Group
Division: Schunk Carbon Technology, Schunk Sinter Metals, Schunk Sonosystems, OptoTech, Schunk Group

ดูรายละเอียด

Coiltech 2019

Date: 25.09.2019 - 26.09.2019
Location: Pordenone, Italy
Exhibitor: Schunk Carbon Technology S.r.l.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Railway Forum 2019

Date: 01.10.2019 - 02.10.2019
Location: Berlin, Germany
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Wind Energy Denmark 2019

Date: 01.10.2019 - 01.10.2019
Location: Herning, Denmark
Exhibitor: Schunk Carbon Technology AB
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Elmia Nordic Rail 2019

Date: 08.10.2019 - 10.10.2019
Location: Jönköping, Sweden
Exhibitor: Schunk Carbon Technology AB
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Heat Treat 2019

Date: 15.10.2019 - 17.10.2019
Location: Detroit, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology LLC
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Busworld Europe 2019

Date: 18.10.2019 - 23.10.2019
Location: Brussels, Belgium
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

IREE 2019

Date: 22.10.2019 - 24.10.2019
Location: New Delhi, India
Exhibitor: Schunk Metal & Carbon (I) Pvt. Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Wind Power China 2019

Date: 22.10.2019 - 24.10.2019
Location: Beijing, China
Exhibitor: Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Härterei Kongress 2019

Date: 22.10.2019 - 24.10.2019
Location: Cologne, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

SMTCE 2019

Date: 06.11.2019 - 08.11.2019
Location: Shanghai, China
Exhibitor: Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Campus@Schunk

Date: 21.11.2019 - 21.11.2019
Location: Heuchelheim, Germany
Exhibitor: Schunk Group
Division: Schunk Carbon Technology, Weiss Technik, Schunk Sonosystems, Schunk Sinter Metals, OptoTech, Schunk Group

ดูรายละเอียด

AusRail 2019

Date: 03.12.2019 - 05.12.2019
Location: Sydney, Australia
Exhibitor: Schunk Carbon Technology Pty Ltd
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Ceramics Japan 2019

Date: 04.12.2019 - 06.12.2019
Location: Tokyo, Japan
Exhibitor: Schunk Ingenieurkeramik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด