หัวข้อในการพูดคุยตอนนี้

ข้อมูลปัจจุบันของชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)


ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแสดงสินค้าและงานกิจกรรม
ติดต่อขอข้อมูลเผยแพร่

เดือน: ทุกเดือน
 • ทุกเดือน
 • June 2019
 • July 2019
 • August 2019
 • September 2019
 • October 2019
ประเทศ: ทั่วโลก
 • ทั่วโลก
 • Belgium
 • China
 • England
 • France
 • Germany
 • India
 • Italy
 • Russia
 • Taiwan
 • USA

Thermprocess

Date: 25.06.2019 - 29.06.2019
Location: Düsseldorf, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Schunk Ingenieurkeramik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

EASA Convention 2019

Date: 30.06.2019 - 02.07.2019
Location: Las Vegas, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology, LLC
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

SVTM 2019

Date: 03.07.2019 - 04.07.2019
Location: Lille, France
Exhibitor: Schunk Carbon Technology S.A.S.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Metro Trans 2019

Date: 25.07.2019 - 27.07.2019
Location: Beijing, China
Exhibitor: Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Expo 1520

Date: 28.08.2019 - 31.08.2019
Location: Moscow, Russia
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Husum Wind 2019

Date: 10.09.2019 - 13.09.2019
Location: Husum, Germany
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Turbomachinery & Pump Symposia

Date: 10.09.2019 - 12.09.2019
Location: Houston, USA
Exhibitor: Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

DSEi

Date: 10.09.2019 - 13.09.2019
Location: Excel Center London, England
Exhibitor: Weiss Umwelttechnik GmbH, Schunk Carbon, Schunk Industriekeramik
Division: Weiss Technik, Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

SEMICON Taiwan 2019

Date: 18.09.2019 - 20.09.2019
Location: Taipei, Taiwan
Exhibitor: Schunk Xycarb Technology B.V.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Coiltech 2019

Date: 25.09.2019 - 26.09.2019
Location: Pordenone, Italy
Exhibitor: Schunk Carbon Technology S.r.l.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Railway Forum 2019

Date: 01.10.2019 - 02.10.2019
Location: Berlin, Germany
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Heat Treat 2019

Date: 15.10.2019 - 17.10.2019
Location: Detroit, USA
Exhibitor: Schunk Carbon Technology LLC
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

IREE 2019

Date: 16.10.2019 - 18.10.2019
Location: New Delhi, India
Exhibitor: Schunk Metal & Carbon (I) Pvt. Ltd.
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด

Busworld Europe 2019

Date: 18.10.2019 - 23.10.2019
Location: Brussels, Belgium
Exhibitor: Schunk Bahn- und Industrietechnik GmbH
Division: Schunk Carbon Technology

ดูรายละเอียด