โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ความเชี่ยวชาญที่สะสมมาหลายปีในการพัฒนาวัสดุสำหรับระบบป้องกันอันตรายจากกระสุน (Ballistic Protection) ทั้งรายบุคคลและยานพาหนะ หัวใจหลักของเราคือสมรรถนะที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูง เพราะการทำงานผิดปกติของระบบส่งไฟฟ้าในยานพาหนะและภารกิจทางการทหารเป็นสิ่งที่ยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ โซลูชันด้านเทคโนโลยีและวัสดุของเราจึงต้องตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดทั้งสองด้านและพัฒนาร่วมกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง