โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบเครือข่ายเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้ง่ายขึ้น ชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) อยู่ในจุดนั้นมาตั้งแต่แรก พร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Mobility) รถไฟความเร็วสูง และระบบขนส่งสาธารณะ ไปจนถึงส่วนประกอบน้ำหนักเบาสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Industry) เราคือหุ้นส่วนในการพัฒนาที่จะกรุยทางคุณไปสู่อนาคตใหม่ของอุปกรณ์เคลื่อนที่


ยานยนต์

เทคโนโลยีคาร์บอนชั้นนำสำหรับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องยนต์กลไก และระบบความร้อนในรถยนต์ 

ค้นหาเพิ่มเติม

ระบบขนส่งทางราง

นอกจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเราในผลิตภัณฑ์ระบบส่งไฟฟ้าที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลักแล้ว เรายังนำเสนอโซลูชันด้านระบบในเชิงนวัตกรรมที่ออกแบบได้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณอีกด้วย 

ค้นหาเพิ่มเติม

รถยกและรถขนส่ง

วัสดุและส่วนประกอบของเราสำหรับระบบส่งไฟฟ้าและการใช้งานเชิงวิศวกรรมเป็นการนำเสนอต้นแบบโซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการใช้งานที่แข็งแกร่งนี้ 

ค้นหาเพิ่มเติม

เรือเดินทะเล

วัสดุสำหรับแปรงถ่านของเราเป็นวัสดุที่ผสมผสานความยอดเยี่ยมของค่าสัมประสิทธิ์การนำไฟฟ้าและการนำความร้อนกับการทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและตัวกลาง (Media Resistance) เอาไว้ด้วยกัน 

ค้นหาเพิ่มเติม

อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Mobility)

ชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) ได้เปลี่ยนรูปแบบความเชี่ยวชาญในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมไปเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับยานพาหนะไฮบริดและยานพาหนะใช้ไฟฟ้าล้วน (Full-electric) กล่าวคือ วันนี้เราได้นำเสนอโซลูชันที่เป็นที่ยอมรับแล้วสำหรับอุปกรณ์เ 

ค้นหาเพิ่มเติม

รถบัสเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า (E-Bus)

จากแผนการสำหรับอนาคต เราได้ขยายขอบเขตอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging) 

ค้นหาเพิ่มเติม

ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ (Battery Driven Vehicle)

เราขยายขอบเขตอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าและเปิดประตูสู่การขับเคลื่อนทางเลือกใหม่แบบไร้การแผ่รังสีสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งยืดหยุ่นดัดแปลงได้ตามความจำเป็นของตัวปฏิบัติการใหม่ด้วยระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging) 

ค้นหาเพิ่มเติม