ตลับลูกปืนทนความร้อน (High Temperature Bearing)
ดาวน์โหลด

ตลับลูกปืนทนความร้อน (High Temperature Bearing)

ตลับลูกปืนเหล่านี้สำหรับวาล์วกันไหลย้อนกลับ (Flap Valve) แบบหล่อลื่นแห้งซึ่งใช้ในระบบไอเสียได้ ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียนไอเสีย เทอร์โบบายพาส (Turbo Bypass) หรือท่อไอเสีย (Muffler) โดยแสดงคุณลักษณะพิเศษที่ทนต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง และเป็นตัวเลือกสำหรับใช้ในการรวมกันของเคาน์เตอร์เมมเบอร์ (Counter-member) ต่าง ๆ

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • คุณภาพระดับชุ้งค์ (Schunk) สำหรับระบบไอเสียที่ทันสมัยในยานพาหนะ
  • วัสดุกราไฟต์ที่เหมาะสมทุกด้าน
  • ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ สมรรถนะสูง และวางใจได้
  • ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ (Simultaneous Engineering) ที่ใช้ระยะเวลาน้อยลงและต้นทุนต่ำ

Share this content: