ท่อกันส่วนประกอบที่ให้ความร้อน (Protective Tubes for Heating Elements)
ดาวน์โหลด

ท่อกันส่วนประกอบที่ให้ความร้อน (Protective Tubes for Heating Elements)

ท่อเหล่านี้ปกป้องส่วนประกอบที่ให้ความร้อนจากการปนเปื้อนและอะลูมิเนียมหลอมกระเด็นใส่ เพื่อป้องกันความเสียหายเชิงกลจากการกัดกร่อน เซรามิกในเชิงวิศวกรรมของเราสร้างความประทับใจด้วยอัตราส่วน ราคา-สมรรถนะที่ดีมาก อายุการใช้งานยาวนานในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสนับสนุนกระบวนการหลอมอะลูมิเนียมและกระบวนการหล่ออะลูมิเนียมแบบใช้แรงดันที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและสารเคมี
  • ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้มีความทนทาน
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน
  • อัตราส่วน ราคา-สมรรถนะดีมาก
  • วัสดุ : CarSIK-70ZA and CarSIK-90ZA

Share this content: