ท่อสำหรับเตาหลอมของห้องปฏิบัติการวิจัย (Laboratory Furnaces)
ดาวน์โหลด

ท่อสำหรับเตาหลอมของห้องปฏิบัติการวิจัย (Laboratory Furnaces)

ท่ออะลูมินัมออกไซด์คุณภาพสูงมักเป็นส่วนประกอบสำคัญในเตาหลอมของห้องปฏิบัติการวิจัย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเตาหลอมแบบท่อ (Tube Furnace) ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย) ท่ออะลูมินัมออกไซด์ของเราสำหรับใช้ทางด้านนี้ทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงมากได้ มีเสถียรภาพเชิงขนาดและทนต่อความผันผวนทางความร้อน (Thermal  Fluctuation) ได้ดีเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการเป็นฉนวนความร้อนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ เรายังโน้มน้าวผู้ใช้งานในด้านเหล่านี้ด้วยการสนับสนุนและการปรับผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการพิเศษของแต่ละราย รวมทั้งการผลิตปริมาณน้อยในเวลาที่เหมาะสม

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • สมรรถนะการเป็นฉนวนความร้อนดีมาก
  • ทนต่อสารเคมีและการใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีเยี่ยม
  • ทนการสึกหรอสูง
  • สนับสนุนทางเทคนิคโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ระยะเวลาจัดส่งสั้น
  • วัสดุ : AluSIK-99, AluSIK-80 and AluSIK-60

Share this content: