• สไลด์ดิง (Sliding)/สปริงเข้ารูป, เพลตแยกส่วน (Segment Plate) และแหวนทำความเย็นเข้ารูป
  • สไลด์ดิง (Sliding)/สปริงเข้ารูป, เพลตแยกส่วน (Segment Plate) และแหวนทำความเย็นเข้ารูป
  • สไลด์ดิง (Sliding)/สปริงเข้ารูป, เพลตแยกส่วน (Segment Plate) และแหวนทำความเย็นเข้ารูป
ดาวน์โหลด

สไลด์ดิง (Sliding)/สปริงเข้ารูป, เพลตแยกส่วน (Segment Plate) และแหวนทำความเย็นเข้ารูป

ส่วนประกอบเหล่านี้ใช้ในเตาหลอมแก้วควอตซ์ เนื่องจากการหลอมทรายควอตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงที่อุณหภูมิมากกว่า 1,700 องศาเซลเซียส ในเตาหลอมเหล่านี้ต้องการส่วนประกอบที่ทนไฟสูงสำหรับใช้ในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์เซอร์โคเนียมออกไซด์ของเราเป็นที่ประทับใจด้วยความทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูง ทนทานต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้ยอดเยี่ยม และมีความเป็นฉนวนความร้อนได้ดีมาก
เราสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงของเราอย่างดีที่สุดด้วยวิธีให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอย่างครอบคลุม รวมถึงการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบระดับมืออาชีพด้วยการร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้ยอดเยี่ยม
  • ทนต่อการทำงานที่อุณหภูมิสูงได้ดีมาก และมีความเป็นฉนวนความร้อนได้ดีมาก
  • ออกแบบรูปร่างได้หลากหลาย
  • การออกแบบโครงสร้างระดับมืออาชีพ
  • วัสดุ : ZirSIK-95

Share this content: