เบ้าทนไฟสำหรับกรรมวิธีทางด้านวัสดุผง (Powder Treatment)
ดาวน์โหลด

เบ้าทนไฟสำหรับกรรมวิธีทางด้านวัสดุผง (Powder Treatment)

เบ้าทนไฟ (Crucible) สร้างความประทับใจด้วยการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้และผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด วัสดุ SiSiC variant CarSIK ที่เราใช้ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่ามีความทนทานต่อสารเคมีและความร้อนสูงเท่านั้น แต่ยังมีความทนทานต่อแรงดัด (Bending Strength) มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันถึง 40%  เนื่องด้วยมีน้ำหนักมากและมีสารประกอบซิลิคอนอิสระต่ำ เบ้าทนไฟ (Crucible) เหล่านี้จึงสร้างความประทับใจในความทนทานต่อความล้า (Fatigue Strength) ที่สูงมากอีกด้วย


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • SiSiC variant : CarSIK
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก

Share this content: