• เพลตเซ็ตเตอร์ (Plate Setters)
  • เพลตเซ็ตเตอร์ (Plate Setters)
ดาวน์โหลด

เพลตเซ็ตเตอร์ (Plate Setters)

เพลตเซ็ตเตอร์แบบเดี่ยวและแบบหลายแผ่นนำใช้ในระบบเผาเร็ว (Quick-firing System) ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร (Tableware) และพอร์ซเลน (Porcelain) เพื่อให้มั่นใจว่าความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้น รวมถึงกระบวนการอัตโนมัติบางส่วนมีความยืดหยุ่นได้ในระดับสูง จึงมั่นใจได้ว่าวัสดุของเรา ซิลิคอน ไนไตรด์-บอนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (NSiC) รวมถึง ซิลิคอน-ไนเตรท, รีแอกชัน-บอนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (RBSiC) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, NSiC-Variant: CarSIK-NG
  •  มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย

Share this content: