แบตต์สามเหลี่ยม (Triangle Batts)
ดาวน์โหลด

แบตต์สามเหลี่ยม (Triangle Batts)

แบตต์สามเหลี่ยม (Triangle Batts) ของเราใช้เป็นตัวอย่างในอุตสาหกรรมหินเจียร (Grinding  Wheel) รองรับการออกแบบเพื่อดุลน้ำหนัก (Weight-optimized) เตาเผา รถยนต์ แต่ละโครงสร้าง ซึ่งใช้กันในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเซรามิกทนไฟแบบดั้งเดิม และความร้อนระบายออกน้อยกว่าจึงประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก และด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำของเรา เราจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ได้


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้ วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK-NG

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK-NG
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • น้ำหนักที่เสียไปเนื่องจากความร้อนต่ำ
  • การลดลงของปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) เพิ่มขึ้น เนื่องจากความหนาแน่นที่ตั้งไว้ดียิ่งของผลิตภัณฑ์
  • ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  • มีขนาดใหญ่

Share this content: