แผ่นโพลีโกนอล (Polygonal Plate) สำหรับเกราะป้องกันตัว (Body Armor)
ดาวน์โหลด

แผ่นโพลีโกนอล (Polygonal Plate) สำหรับเกราะป้องกันตัว (Body Armor)

แผ่นวัสดุโครงสร้างแบบโมเสก (Mosaic) สำหรับใส่ในเสื้อเกราะและกะบังป้องกันผลิตจากส่วนประกอบโพลีโกนอล (Polygonal Element) ที่ให้ระบบปกป้องพิเศษในการหยุดกระสุนเจาะทะลุได้หลายครั้ง ผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุของเรากำหนดให้มีคุณสมบัติสำหรับโซลูชันทางด้านน้ำหนักเบาและสมรรถนะในการปกป้องสูงไว้ล่วงหน้าแต่แรกด้วยการรวมวัสดุที่มีความหนาแน่นต่ำกับมีความแข็งสูงมากเข้าด้วยกัน และเนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำของเรา เราจึงพลิกแพลงผลิตภัณฑ์ส่งให้ได้ทั้งตัวอย่างต้นแบบ (Prototype Sample) และการผลิตเป็นชุดจำนวนมากด้วยกระบวนการทำซ้ำที่มีคุณภาพระดับสูงและตรงเวลา

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • น้ำหนักเบากว่าวัสดุประเภทโลหะ
  • ความแข็งอยู่ในระดับสูง
  • เกราะกันกระสุนเจาะทะลุแม้โดนยิงกระสุนใส่หลายครั้ง  
  • มีโครงสร้างแบบโมเสก (Mosaic) จึงเพิ่มสมรรถนะการรับแรงกระทบกระแทกหลายครั้ง (Multi-hit)
  • วัสดุ CarSIK-NT : วัสดุซิลิคอนอินฟิลเทรต ซิลิคอนคาร์ไบด์แบบรีแอกชัน-บอนด์ (reaction-bonded) ที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด
  • วัสดุ CarSIK-B4C : วัสดุโบรอนคาร์ไบด์แบบรีแอกชัน-บอนด์ (Reaction-bonded) ที่มีความแข็งระดับสูงและสมรรถนะในการปกป้องดีเยี่ยม

Share this content: