แผ่นโมโนลิทิก (Monolithic Plate) สำหรับการปกป้องยานพาหนะ
ดาวน์โหลด

แผ่นโมโนลิทิก (Monolithic Plate) สำหรับการปกป้องยานพาหนะ

การใช้ชิ้นส่วนโมโนลิทิก (Monolithic) ที่มีขนาดใหญ่เป็นการใช้งานในทางด้านเกราะป้องกันสำหรับเครื่องบินโดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจในโซลูชันว่ามีประสิทธิภาพระดับสูงสุดและมีน้ำหนักเบาอย่างแน่นอน และเนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เราจึงสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเรขาคณิตได้แม่นยำหลากหลาย รวมทั้งสร้างช่องปรุทางเลือก (Optional Hole) และสะพานไฟ (Cut-out) ได้จากการประมวลผลด้วยเครื่อง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • น้ำหนักเบากว่าวัสดุประเภทโลหะ
  • ความแข็งอยู่ในระดับสูง
  • เกราะกันกระสุนเจาะทะลุแม้โดนยิงกระสุนใส่หลายครั้ง
  • ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเรขาคณิตหลากหลาย
  • วัสดุ CarSIK-GD : วัสดุซิลิคอนคาร์ไบด์แบบรีแอกชัน-บอนด์ (Reaction-bonded) ที่มีสัดส่วนของซิลิคอนโลหะ (Metallic silicon) ลดลงและใช้ต้นทุนน้อยที่สุด
  • วัสดุ CarSIK-B4C : วัสดุโบรอนคาร์ไบด์แบบรีแอกชัน-บอนด์ (Reaction-bonded) ที่มีความแข็งระดับสูงและสมรรถนะในการปกป้องดีเยี่ยม

Share this content: