• ระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging)
 • ระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging)
 • ระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging)

ระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging)

ตัวรับกระแสระบบชาร์จ (Charging Current Collector) ของเราทำให้แน่ใจว่าระบบส่งไฟฟ้าระหว่างโครงสร้างพื้นฐานในการประจุไฟฟ้า (Charging Infrastructure) และอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานของยานพาหนะไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้ รวมทั้งมั่นใจได้ว่าระบบส่งไฟฟ้าได้ถึง 1,000 A โดยการใช้แนวคิดหลายขั้ว (Multi-pole Concept) และรักษาลำดับการเชื่อมต่อตามที่กำหนดไว้ระหว่างหน้าสัมผัส ตัวรับกระแสระบบชาร์จ (Charging Current Collector) SLS 102 และ SLS 201 ครอบคลุมการทำงานกว้างขวาง และเนื่องจากระบบขับเคลื่อนในเชิงนวัตกรรมและแนวคิดเชิงวิศวกรรมทางด้านน้ำหนักเบา การเชื่อมต่อจึงเกิดขึ้นใน 5 วินาที นอกจากนี้ ตัวรับกระแสระบบชาร์จ (Charging Current Collector) ทุกตัวยังมีค่าชดเชยส่วนเบี่ยงเบนการจอดระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อและการชาร์จที่ถูกต้องแม่นยำอีกด้วย
ตัวรับกระแสระบบชาร์จ (Charging Current Collector) SLS 101 ของเราติดตั้งในยานพาหนะไฟฟ้า มีหน้าสัมผัสที่มาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานในการประจุไฟฟ้า (Charging Infrastructure) ตามหลักการ "จากล่างขึ้นบน (Bottom up)" ในทางกลับกันตัวรับกระแส (Current Collector) ผกผัน SLS 201 ของเราได้บูรณาการเข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานในการประจุไฟฟ้า ("จากบนลงล่าง (Upside down)") ซึ่งต้องการเพียงเคาน์เตอร์พีช (Counterpiece) ขนาดเล็กบนยานพาหนะไฟฟ้าเท่านั้น

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

 

อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้าติดหลังคา (Roof-mounted Pantograph)

 • ยานพาหนะไฟฟ้าแบบบูรณาการมีหน้าสัมผัสที่มาพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานในการประจุไฟฟ้า (Charging Infrastructure) ตามหลักการ "จากล่างขึ้นบน (Bottom up)"
 • เชื่อมต่อรวดเร็วเพียง 5 วินาที
 • แนวคิดหลายขั้ว (อย่างน้อยสี่ขั้ว) และกระบวนการชาร์จที่มีลำดับการทำงานของหน้าสัมผัสที่วางใจได้
 • ค่าชดเชยส่วนเบี่ยงเบนการจอดและนีลลิงเอฟเฟกต์ (Kneeling Effect) ที่ถูกต้องแม่นยำในระหว่างกระบวนการชาร์จ
 • ระบบส่งไฟฟ้าพลังสูงได้ในไม่กี่วินาที

อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้าผกผัน (Inverted Pantograph)

 • โครงสร้างพื้นฐานในการประจุไฟฟ้า (Charging Infrastructure) แบบบูรณาการมีหน้าสัมผัสที่มาพร้อมกับกับยานพาหนะไฟฟ้าตามหลักการ "จากล่างขึ้นบน (Bottom up)"
 • ระบบชาร์จแบบตัวรับกระแส (Charging Current Collector) ตัวเดียวสำหรับยานพาหนะหลากหลายชนิด (ความสูงอื่น ๆ) ในทำเลที่เหมาะสม
 • เชื่อมต่อรวดเร็วเพียง 5 วินาที
 • แนวคิดหลายขั้ว (อย่างน้อยสี่ขั้ว) และกระบวนการชาร์จที่มีลำดับการทำงานของหน้าสัมผัสที่วางใจได้
 • ค่าชดเชยส่วนเบี่ยงเบนการจอดและนีลลิงเอฟเฟกต์ (Kneeling Effect) ที่ถูกต้องแม่นยำในระหว่างกระบวนการชาร์จ
 • ระบบส่งไฟฟ้าพลังสูงได้ในไม่กี่วินาที

ตัวอย่างการใช้งานรวมถึงในรถโดยสารไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าตามท่าเรือ อย่างไรก็ดี สามารถปรับใช้ระบบหน้าสัมผัส (Contact System) ซึ่งมีสิทธิบัตรของเรากับยานพาหนะอื่น ๆ ได้ รวมถึงปรับใช้ตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าได้ด้วย

Erfahren Sie mehr

Share this content: