• สลักความร้อน (Heat Sink)
  • สลักความร้อน (Heat Sink)
  • สลักความร้อน (Heat Sink)
  • สลักความร้อน (Heat Sink)
  • สลักความร้อน (Heat Sink)

สลักความร้อน (Heat Sink)

ด้วยคุณสมบัติทางด้านความร้อนและรูปทรงส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นได้หลากหลาย จึงทำให้อะลูมินัมกราไฟต์ (Aluminum-Graphite) เป็นวัสดุที่โดดเด่นในเรื่องการนำความร้อนออกไปจากเครื่อง อะลูมินัมกราไฟต์เหมาะสำหรับนำมาผลิตส่วนประกอบทำความเย็น (Cooling Element) สำหรับใช้งานในบริเวณที่ต้องนำความร้อนออกไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากอะลูมินัมกราไฟต์มีความสามารถในการนำความร้อนแฝงสูง จึงพาความร้อนออกไปจากจุดที่มีความร้อนได้อย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของเรายังสร้างความประทับใจด้วยสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (Heat-expansion Coefficient) และความหนาแน่นที่ต่ำมากอีกด้วย

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ขยายคุณลักษณะวัสดุซับสเตรท (Substrate) และวัสดุกึ่งตัวนำตามความต้องการของลูกค้าได้
  • ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
  • ได้พื้นผิวที่ใช้งานได้จริง (เหมาะสำหรับกระบวนการบัดกรี (Soldering  Processes))
  • อัตราส่วนผลกำไรต่อต้นทุนที่ดึงดูดใจ

Share this content: