• ส่วนประกอบระบบสายดินของเพลา (Shaft Grounding Assemblies)
  • ส่วนประกอบระบบสายดินของเพลา (Shaft Grounding Assemblies)
ดาวน์โหลด
Video
ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Schunk quality for the e-mobility of the future: our innovative Shaft Grounding Assemblies for electric motors provides effective protection against bearing damage and high-frequency interference.

ส่วนประกอบระบบสายดินของเพลา (Shaft Grounding Assemblies)

ผู้ผลิตยานยนต์ต่างประสบปัญหาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ารบกวนความสามารถในการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าเมื่อการเคลื่อนที่เริ่มมีเสถียรภาพ ต้นกำเนิดกระแสไฟฟ้ารบกวนมาจากเพลาโรเตอร์ของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า  เป็นสาเหตุของความเสียหายในตลับลูกปืนและเกียร์ รวมถึงเป็นสาเหตุของสัญญาณวิทยุรบกวนแถบกว้าง (Broadband Radio Interference) ที่ปรากฏอยู่ในระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบบสายดินของเพลา (Shaft Grounding) ชนิดใหม่ของเราป้องกันความเสียหายของตลับลูกปืนจากสัญญาณรบกวนที่ส่งออกมาจากเพลาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันด้วยความถี่ประมาณ 50 MHz ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • คุณภาพระดับชุ้งค์ (Schunk) สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้า (E-mobility) แห่งอนาคต
  • วัสดุที่มีโลหะ-กราไฟต์เป็นสารประกอบหลักที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  • ปกป้องตลับลูกปืนจากความเสียหายและสัญญาณรบกวนความถี่สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สำหรับหน่วยขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งหมดในยานพาหนะ

Share this content: