เบ้าทนไฟ (Crucible) สำหรับการทรีตเมนท์แบบผง (Powder Treatment)
ดาวน์โหลด

เบ้าทนไฟ (Crucible) สำหรับการทรีตเมนท์แบบผง (Powder Treatment)

เบ้าทนไฟ (Crucible) ของเราถูกใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการความร้อน (Thermal  Treatment) ของผงฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Powder) ในรูปของทริปเพิลฟอสฟอร์ (Triple  Phosphor) และฮาโลฟอสเฟต (Halophosphate)
ที่รับประกันการทำงานที่ดีที่สุดในระยะยาวได้เนื่องด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่ดีเยี่ยม

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, NSiC-Variant : CarSIK-NG
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก

Share this content: