เบ้าหลอม (Melting Crucible) สำหรับงานโลหกรรม (Metallurgy)
ดาวน์โหลด

เบ้าหลอม (Melting Crucible) สำหรับงานโลหกรรม (Metallurgy)

เบ้าหลอมเหล่านี้เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการหลอมโลหะมีค่าและมีคุณลักษณะด้านเสถียรภาพเชิงกล เคมีและความร้อนอยู่ในระดับสูง รวมทั้งลดการทำปฏิกิริยากับวัสดุหลอมจนเหลือน้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน เราให้บริการออกแบบโครงสร้างและการสนับสุนทางด้านเทคนิคอย่างครอบคลุมในระดับมืออาชีพ

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • ทนทานต่อการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและสารเคมี
  • ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหันได้ยอดเยี่ยม
  • ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
  • โซลูชันและการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการโดยส่วนตัว
  • วัสดุ : ZirSIK-95 and AluSIK-99

Share this content: