ท่อทำความเย็น (Cooling Tube)
ดาวน์โหลด

ท่อทำความเย็น (Cooling Tube)

ท่อและส่วนประกอบทำความเย็นของเราผลิตจากซิลิคอน-ซิลิคอนคาร์ไบด์ (RBSiC) ซึ่งรับประกันการใช้งานที่ดีที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ส่วนประกอบที่ถูกใช้เป็นหัวเผาเชื้อเพลิง (burner) เย็นและเป็นเนื้อเดียวกัน รวมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานดีมากเนื่องมาจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของวัสดุ


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ RBSiC-Variants: CarSIK
  •  มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก

Share this content: