หลอดรังสี (Radiant Tube)
ดาวน์โหลด

หลอดรังสี (Radiant Tube)

เราเป็นหนึ่งในผู้นำการบุกเบิกและตลาดในเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal  Process) เรามีหลอดรังสี (Radiant Tube) สำหรับการให้ความร้อนทางอ้อม เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของวัสดุ หลอดรังสี (Radiant Tube) ที่ผลิตจาก CarSIK จึงรับประกันอายุการใช้งานที่ดีที่สุด นอกจากมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ระดับความปลอดภัยเชิงปฏิบัติการในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวก็สูงด้วย ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี เราจึงมีท่อขนาด L ≥ 3000 มม. เตรียมไว้ในกรณีจำเป็นเพื่อให้การปล่อยก๊าซ NOx ออกมาลดน้อยลงจากการเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนและอัตราการหมุนเวียนเพียงพอคุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants: CarSIK
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • มีโครงสร้างท่อขนาดใหญ่

Share this content: