หลอดจุ่ม (Immersion Tube)
ดาวน์โหลด

หลอดจุ่ม (Immersion Tube)

ท่อจุ่ม (Immersion Pipe) ของเราพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ-อโลหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงหลอมสังกะสีและอะลูมิเนียม วัสดุ The SiSiC Variant CarSIK ที่เราใช้แสดงให้เห็นถึงข้อดีทั้งหมดของวัสดุ เช่น พฤติการณ์เมื่อเปียกน้ำ (Wetting Behavior) เป็นไปในทางบวก ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก และทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้สูง นี่จึงส่งผลให้อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่ามากเมื่อเทียบกับเซรามิกทนไฟรุ่นดั้งเดิม

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK-NG
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  พฤติการณ์เมื่อเปียกน้ำ (Wetting Behavior) เป็นไปในทางบวก
  •  อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ยาวนานมาก

Share this content: