• เพลตฐาน (Base Plate) และตัวทำความเย็น
  • เพลตฐาน (Base Plate) และตัวทำความเย็น
  • เพลตฐาน (Base Plate) และตัวทำความเย็น
  • เพลตฐาน (Base Plate) และตัวทำความเย็น
ดาวน์โหลด

เพลตฐาน (Base Plate) และตัวทำความเย็น

อะลูมินัมกราไฟต์ (Aluminum-Graphite) มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ จึงทำให้เพลตฐาน (Base Plate) ตัวทำความเย็น (Cooler) และส่วนประกอบอื่นเข้ากันได้กับส่วนประกอบเดิม เช่น ตัวพาประจุในวงจรไฟฟ้าเซรามิก (เช่น ไดเรกบอนด์คอปเปอร์ (DBC)) อะลูมินัมกราไฟต์จึงเหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความน่าเชื่อถือสูง คุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์เราอยู่ที่การมีสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงและความหนาแน่นต่ำ ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับการใช้งานที่ต้องการให้วัสดุมีน้ำหนักที่เหมาะที่สุด

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • เป็นวิธีการสกัดด้วยความร้อน (Heat Extraction) ที่มีประสิทธิภาพ
  • น้ำหนักน้อย
  • ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
  • ไว้วางใจได้มากขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

Share this content: