IntrinSiC®

IntrinSiC®

ด้วย IntrinSiC® เราได้ออกแบบมิติใหม่สำหรับการพิมพ์งาน 3 มิติ เป็นครั้งแรกในการผลิตชิ้นส่วนเซรามิกที่ทำมาจากซิลิคอนคาร์ไบด์ (RBSiC) ที่มีความแข็งเทียบเท่าเพชรซึ่งสามารถผลิตได้ด้วยการพิมพ์งาน 3 มิติ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ด้วยข้อจำกัดเรื่องขนาดและความซับซ้อนของชิ้นส่วนรวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพ เราได้สร้างสิ่งใหม่ที่เป็นอิสระในการออกแบบและทางวิศวกรรม ตัวอย่างเช่น การสร้างงานรอยเซาะและรูอากาศเป็นไปได้จริง รูปทรงเลขาคณิตมีความง่ายในการแก้ไขโดยใช้เมาส์และลดเวลาที่ใช้ในการผลิตการขึ้นแบบแม่พิมพ์หล่อ วัตถุดิบ RBSiC มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน มีระดับความคงทนต่อการผุกร่อนและการเกิดออกซิเดชั่นที่สูง มีความแข็งแกร่งในการบิดตัวและทนทานเกี่ยวกับความคืบและมีความความหนาแน่นต่ำ

คุณได้ประโยชน์จากข้อดีเหล่านี้

  • โซลูชั่นเชิงนวัตกรรม: ชิ้นส่วนเซรามิกที่ผลิตจากการพิมพ์งาน 3 มิติ
  • สามารถทำได้ทั้งชิ้นส่วนขนาดใหญ่และชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนทางเรขาคณิต
  • กระบวนการขั้นสูงและความยืดหยุ่นในการออกแบบ
  • ใช้เวลาผลิตน้อยและจัดส่งได้เร็ว
  • ไม่จำเป็นต้องมีแม่พิมพ์หล่อ สามารถผลิตชิ้นส่วนด้วย CAD ได้ทันที
  • วัตถุดิบแข็งแบบเพชรส่วนใหญ่สามารถขัดผิวได้ทันที

Share this content: