หัวพ่นเชื้อเพลิง (Burner Nozzle)

หัวพ่นเชื้อเพลิง (Burner Nozzle)

เรามีหัวพ่นเชื้อเพลิงหลากหลายรูปแบบสำหรับ "ให้ความร้อนทางตรง (Direct  Heating)" ในเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Thermal  Process) คุณสมบัติวัสดุที่ดีมากของ ซิลิคอนอินฟิลเทรต, รีแอกชัน-บอนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (RBSiC) เช่น ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันและต้านทานการเกิดออกซิเดชันช่วยให้มั่นใจในพฤติการณ์ที่เหมาะสมในระยะยาว  วัสดุ IntrinSiC® (3D-printed RBSiC)  ช่วยลดระยะเวลาจัดส่งให้สั้นลง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์และระดับความซับซ้อนในการออกแบบสูง


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, IntrinSiC®
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • หนึ่งเดียวในโลก วัสดุ IntrinSiC® ผลิตผ่านการพิมพ์สามมิติ (3D Printing)

Share this content: