รางสายไฟ ขอบหน้าต่าง (Extruded Profiles)
ดาวน์โหลด

รางสายไฟ ขอบหน้าต่าง (Extruded Profiles)

การทำแผ่นฟิล์มบาง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติก) ชนิดที่พิมพ์ออกมาได้ พื้นผิวเหล่านั้นมักต้องมีการดัดแปลงทางเคมีไฟฟ้าและกระตุ้นโดยการปรับสภาพผิวด้วยโคโรนา (Corona Treatment) ที่รู้จักกันแพร่หลาย เป็นกระบวนการที่ให้ฟิล์มผ่านสนามไฟฟ้าแรงสูง (High-voltage Field) ในเครื่องโคโรนา (Corona Machine) เมื่อพูดถึงขบวนการแปรรูปอะลูมินัม กระดาษ และฟิล์มโลหะ (Metal-backed Film) มักใช้อิเล็กโทรดเซรามิกคุณภาพสูงในเครื่องจักรเหล่านี้ เนื่องจากอิเล็กโทรดที่มีอะลูมินัมออกไซด์เป็นส่วนประกอบหลัก (Aluminum Oxide-based) มีอายุการใช้งานยาวนานมากและช่วยให้กระบวนการแปรรูปวัสดุทั้งที่นำและไม่นำไฟฟ้าสามารถปล่อยประจุแบบโคโรนา (Corona Discharge) ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงได้
มีรูปทรงหลากหลาย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อทรงสี่เหลี่ยม) อิเล็กโทรดอะลูมินัมออกไซด์ของเราบรรลุความต้องการสูงสุดในด้านเสถียรภาพเชิงมิติ คุณภาพพื้นผิว และความทนทานของไดอิเล็กตริก (Die lectric  Strength)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • มีความแข็งแรงเชิงกลและเสถียรภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
  • มีคุณภาพพื้นผิวและความเป็นเอกรูปของเซรามิกสูง
  • มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า ความทนทานของไดอิเล็กตริก (Die lectric  Strength) สูง
  • ความยาวชิ้นส่วนมีมากกมาย
  • วัสดุ : AluSIK-99

Share this content: