เพลต (Plates)
ดาวน์โหลด

เพลต (Plates)

ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญการบุเสริมวัสดุหุ้มชั้นใน (Relining) ที่มีประสิทธิภาพ เราไม่เพียงรักษาคุณภาพเตาเผาคุณไว้เท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนประกอบจดสิทธิบัตรของเราผลิตจาก CFC ซึ่งในที่นี้เราได้ตั้งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ใหม่ เพลตของเราผลิตจากวัสดุที่หลากหลายในขนาดที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานด้านโครงสร้าง เป็นวัตถุดิบในอุปกรณ์เชื่อมต่อและการบุฉนวนความร้อนหุ้มชั้นใน (Insulation Lining) และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  เสริมฐานบริเวณที่มีความร้อนด้วยบริการครบวงจร
  •  เพลตผลิตจากวัสดุที่เข้ากับการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  •  มีขนาดและความหนาได้มากมายเท่าที่เป็นไปได้
  •  สำหรับการใช้งานด้านโครงสร้างพร้อมใช้เป็นวัตถุดิบในอุปกรณ์เชื่อมต่อและการบุฉนวนความร้อนหุ้มชั้นใน (Insulation Lining)
  •  ประสิทธิภาพสูงขึ้นและอายุการใช้งานของเตาเผายาวนานขึ้น

Share this content: