แผ่นคอลลาร์ (Collar Plates)
ดาวน์โหลด

แผ่นคอลลาร์ (Collar Plates)

แผ่นคอลลาร์ (Collar Plates) ของเราใช้สำหรับวางตำแหน่งแขวนฉนวนไฟฟ้าขนาดใหญ่ เพราะคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของวัสดุจึงให้วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับอิฐหนักทนไฟรุ่นทั่วไป ขณะที่ลดมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) ลงด้วย


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK NSiC-Variant : CarSIK-NG
  •  มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  •  ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  •  อายุการใช้งานยาวกว่าเซรามิกทนไฟดั้งเดิม

Share this content: