โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยากลำบากของรถยกและรถขนส่ง จึงต้องการส่วนประกอบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือและประหยัดโดยลดช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาให้เหลือน้อยที่สุด

ชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology) นำเสนอต้นแบบโซลูชันที่สมบูรณ์ พร้อมกับวัสดุและส่วนประกอบสำหรับระบบส่งไฟฟ้าและการใช้งานเชิงวิศวกรรม แปรงถ่านชั้นนำระดับโลกของเราทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในมอเตอร์กระแสสลับ (DC Motor) และแหวนสลิป (Slip Ring) ของระบบเครนดอคไซด์ (Dockside Crane) สารหล่อลื่นของแข็ง (Solid Lubrication) ที่หน้าสัมผัสสไลดิง (Sliding Contact) และสารหล่อลื่นครีบล้อเลื่อน (Wheel Flange) ต่างใช้งานที่นี่ได้เป็นอย่างดี หน้าสัมผัสคาร์บอนสไลดิง (Sliding Contact) จึงทนการสึกหรอ รวมทั้งมั่นใจได้ว่าระบบแปรงมีการส่งจ่ายไฟฟ้าในรถขนส่งและรถที่ใช้ในงานทำเหมืองที่เชื่อถือได้


ขอบเขตการใช้ผลิตภัณฑ์

Share this content: