โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


ยานพาหนะที่วิ่งด้วยแบตเตอรี่จะมีบทบาทสำคัญต่อการขนส่งในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทสำคัญอยู่แล้วทั้งในการขนส่งสาธารณะและอุตสาหกรรมหลายด้าน

เราขยายขอบเขตอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าและเปิดประตูสู่การขับเคลื่อนทางเลือกใหม่แบบไร้การแผ่รังสีสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งยืดหยุ่นดัดแปลงได้ตามความจำเป็นของตัวปฏิบัติการใหม่ด้วยระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มภายในไม่กี่วินาทีได้อย่างวางใจ โดยใช้คอลเลกเตอร์ (Collector) หรืออินเวิร์สคอลเลกเตอร์ (Inverted Collector) ที่ติดไว้บนหลังคา ระบบนี้ใช้ได้ในหน่วยธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขนส่งสินค้าในท่าเรือ ยานพาหนะสนามบิน หรือยานพาหนะที่ใช้ในงานทำเหมือง

Share this content: