โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

For the railway industry, Schunk Carbon Technology offers not only a comprehensive range of carbon-based products for current transmission, but innovative system solutions that are designed to meet the needs of the global customers.


เรานำเสนอโซลูชันด้านระบบในเชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมระบบทางรถไฟที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเราทั่วโลก นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของเราในผลิตภัณฑ์ระบบส่งไฟฟ้าที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบหลัก

ความน่าเชื่อถือในการทำงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นตัวแปรที่เราใช้เป็นบรรทัดฐานในการพัฒนาของเราโดยไม่มีการอนุโลม รวมถึงนวัตกรรมน้ำหนักเบาและความเร็วสูง อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้า (Pantograph) น้ำหนักเบาและความเร็วสูง ระบบตัวรับกระแส (Current Collector) สำหรับระบบขนส่งทางรางที่สาม การชาร์จตัวรับกระแส (Current Collector) และระบบกราวด์ ริ้วคาร์บอนสไลดิง (Carbon Sliding) หน้าสัมผัสคาร์บอนสไลดิงและแปรงถ่าน รวมถึงตัวจับแปรงถ่านที่ตรงกับระบบของเราอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นอะไหล่สำรองที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน


ขอบเขตการใช้ผลิตภัณฑ์

Share this content:


ระบบสายดินแบบแผ่รัศมี (Radial Grounding System)

ระบบสายดินตามแนวแกน (Axial Grounding System)

หน้าสัมผัสสายดินแบบคาร์บอน/คาร์บอน (Carbon/Carbon Grounding Contact)

แหวนระบบสายดิน (Grounding Ring)

ระบบสายดินของเพลา (Shaft Grounding System)

แผ่นคาร์บอนกระแสไฟฟ้าสูง (High-current Carbon Strip)

แผ่นคาร์บอนแบบหลายองค์ประกอบ (เหมาะที่สุดสำหรับ LCC)

แผ่นคาร์บอนแบบบูรณาการ (พร้อมระบบป้องกันการอาร์ก)

ป้องกันการอาร์คในคาร์บอนทั้งหมด (All-carbon Arc Protection)

แผ่นคาร์บอนบูรณาการ (Integral Carbon Strip (RAMS ที่เหมาะสมที่สุด))

คาร์บอนแทรก (Carbon Insert)

แปรงถ่านสำหรับหน้าสัมผัสระบบสายดิน (Carbon Brush for Grounding Contacts)

ตัวรับกระแสระบบขนส่งประจำท้องถิ่น (Current Collectors Local Transport)

ตัวรับกระแสระบบขนส่งทางไกล (Current Collector Long-distance Transport)

ตัวรับกระแสรถไฟใต้ดิน (Metro Current Collectors)

ซองแปรงถ่าน (Brush Holder) สำหรับการใช้งานในระบบทางรถไฟ (Railway)

แปรงถ่าน(Carbon Brush) สำหรับการจราจรในภูมิภาค

สายตัวนำ (Conductor line) ชุดอุปกรณ์หน้าสัมผัส (Contact Set) และคานหน้าสัมผัส (Contact Lever)

ปลอกหุ้มตัวรับกระแสคาร์บอน (Carbon Collector Shoe) สำหรับระบบรางที่สาม (Third-rail)

ปลอกหุ้มตัวรับกระแสเหล็กหล่อ (cast collector shoe) สำหรับตัวรับกระแสของระบบรางที่สาม (third-rail)

ก้านส่งหล่อลื่น (stick) สำหรับการหล่อลื่นหน้าแปลนล้อ (wheel flange lubrication)

ตัวรับกระแสระบบรางที่สาม (third-rail)