โซลูชันด้านอุตสาหกรรมจากชุ้งค์คาร์บอนเทคโนโลยี (Schunk Carbon Technology)

ที่นี่คุณจะพบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณ


จากแผนการสำหรับอนาคต เราขยายขอบเขตอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะของชุ้งค์ (Schunk Smart Charging) ระบบที่ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่รถบัสเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้าภายในไม่กี่วินาทีได้อย่างวางใจระหว่างการเดินรถประจำวันหรืออยู่ในสถานี

เราเสนอสองโซลูชันสำหรับแหล่งจ่ายไฟ : วันนี้คอลเลกเตอร์แบบติดตั้งหลังคา (Roof-mounted Collector) เป็นเทคโนโลยีชั้นนำและได้รับการพัฒนามากที่สุดสำหรับการขนส่งสาธารณะในท้องถิ่นด้วยรถบัสเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า คอลเลกเตอร์เบ็ดเสร็จของเราได้รับการฝังอย่างแน่นหนาในโครงสร้างระบบชาร์จแบบอยู่กับที่ ระบบหน้าสัมผัสมีอินเตอร์เฟซ (Interface) แบบเปิดที่เข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่บนหลังคารถบัสและดัดแปลงได้ง่าย สายไฟระบบช่วยให้บริษัทขนส่งดัดแปลงกลวิธีระบบชาร์จไปเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

Share this content: