• คาร์บอนที่มีความร้อนแฝง (LatentHeat Carbon)
  • คาร์บอนที่มีความร้อนแฝง (LatentHeat Carbon)
Video
ปิด

Video

ข้อมูลเพิ่มเติม:

With Latent Heat Carbon, we will be presenting innovative material developments for the efficient thermal management of batteries and power electronics.

คาร์บอนที่มีความร้อนแฝง (LatentHeat Carbon)

การเคลื่อนที่โดยไฟฟ้าจะทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วยแบตเตอรี่ที่จัดการความร้อนได้อย่างน่าเชื่อถือเท่านั้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงได้พัฒนาคาร์บอนความร้อนแฝง (Latent-Heat Carbon) วัสดุผสมที่ประกอบด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ (PCM) และกราไฟต์ วัสดุนี้เป็นการผสมผสานคุณสมบัติในการสะสมความร้อนดีเยี่ยมของ PCM กับสัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูงของกราไฟต์ขยายตัว ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งลักษณะตามธรรมชาติที่เป็นโฟมของกราไฟต์จึงปรับเปลี่ยนรูปทรงได้และเป็นตัวสัมผัสที่ให้ความร้อนที่เหมาะสมที่สุด คาร์บอนที่มีความร้อนแฝง (Latent-Heat Carbon) ใช้ในเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทั่วไปเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม และทำให้ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์เย็นตัวลง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • การจัดการความร้อนที่วางใจได้ด้วยคุณภาพระดับชุ้งค์ (Schunk)
  • วัสดุใหม่ : คาร์บอนความร้อนแฝง (Latent-Heat Carbon), วัสดุ Phase-change Materials (PCM) และกราไฟต์
  • มีคุณสมบัติในการสะสมความร้อนดีเยี่ยม
  • สัมประสิทธิ์การนำความร้อนสูง

Share this content: