• กากบาทเว้นระยะ (Cruciform Spacer)
  • กากบาทเว้นระยะ (Cruciform Spacer)
ดาวน์โหลด

กากบาทเว้นระยะ (Cruciform Spacer)

อุปกรณ์เว้นระยะของเราทำหน้าที่เว้นระยะภายในหลอดรังสี (Radiant Tube) สำหรับการให้ความร้อนทางอ้อมของเตาหลอม วัสดุพิเศษสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 1380 องศาเซลเซียส ของเราคือ 3D-printed RBSiC IntrinSiC® เป็นวัสดุที่ช่วยลดระยะเวลาจัดส่งให้สั้นลง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์และระดับความซับซ้อนในการออกแบบสูง  เรามีวัสดุซิลิคอน ไนไตรด์-บอนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (NSiC)  สำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงตั้งแต่ 1,380-1,470 องศาเซลเซียส

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, IntrinSiC®
  • วัสดุ NSiC-Variant : CarSIK-NG
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • มีหนึ่งเดียวในโลก: 3-D Printing with IntrinSiC® (ระยะเวลาจัดส่งสั้น การออกแบบยืดหยุ่นได้สูง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์)

Share this content: