คาสเซ็ตตัว H (H-cassette)
ดาวน์โหลด

คาสเซ็ตตัว H (H-cassette)

สำหรับการผลิตคาสเซ็ตตัว H (H-cassette) แบบดั้งเดิม นวัตกรรมกระบวนการผลิตของเราในการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) เป็นต้นแบบให้กับการผลิตวัสดุอื่น ๆ วัสดุ IntrinSiC® (3D-printed RBSiC) ช่วยลดระยะเวลาจัดส่งให้สั้นลงและขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : IntrinSiC®
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  • ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  • มีหนึ่งเดียวในโลก: 3-D Printing with IntrinSiC® (ระยะเวลาจัดส่งสั้น การออกแบบยืดหยุ่นได้สูง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์)

Share this content: