ซัพพอร์ตกระเบื้องหลังคา (Roof Tile Supports)
ดาวน์โหลด

ซัพพอร์ตกระเบื้องหลังคา (Roof Tile Supports)

เรานำเสนอซัพพอร์ตออกแบบและซัพพอร์ตดุลน้ำหนัก (Weight-optimized) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคาสเซ็ตตัว H (H-cassette) ทั่วไป สำหรับกระเบื้องเผาผิวและ/หรืออุปกรณ์เสริมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเผาไหม้ นอกจากนี้ ความเบี่ยงเบนทางรูปร่างของการหล่อด้วยความดัน (Pressure Die-casting) ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตเชิงนวัตกรรมของการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ที่มีอยู่เป็นการผลิตจำนวนมากที่คุ้มค่าต่อการลงทุน วัสดุ IntrinSiC® (RBSiC แบบพิมพ์ 3D) ยอมรับตัวแปรอิสระของการออกแบบที่เกี่ยวกับโครงสร้างได้ในระดับสูง

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, IntrinSiC®
  • การผลิตที่ประหยัด ด้วยการผลิตปริมาณมากโดยการหล่อเทลงแบบ (Die -casting) แบบใช้แรงดัน
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  • ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  • ผลิตเป็นปริมาณมากได้
  • พิเศษเพียงหนึ่งเดียวในโลก: การผลิตวัสดุ IntrinSiC® ผ่านการพิมพ์สามมิติ (3D Printing)

Share this content: