กริดเจาะรู (Bore Grids)
ดาวน์โหลด

กริดเจาะรู (Bore Grids)

เป็นอุปกรณ์ค้ำยันการก่อสร้างเหล่านี้อยู่ในรูปแบบแบตต์เจาะรู (Perforated  Batts) ถูกใช้เพื่อดุลน้ำหนัก (Weight-optimized) แต่ละโครงสร้างของเตาเผา รถยนต์ โครงสร้างบนส่วนของอาคาร (Superstructure) สำหรับกระบวนการเผาเซรามิกประเภทสุขภัณฑ์โดยเฉพาะ เนื่องจากอิทธิพลทางบวกของอัตราการพาความร้อนและการกระจายอุณหภูมิให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเทียบกับเซรามิกทนไฟดั้งเดิม โครงสร้างเพลตเจาะรู (Perforated  Plate) จึงนำไปสู่ปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อยลง ประหยัดพลังงานมากขึ้น และอัตราการโดนปฏิเสธที่เกี่ยวกับลักษณะที่ผิดพลาดบางอย่างในเครื่องสุขภัณฑ์ลดลง


คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ NSiC-Variants : CarSIK-NG
  •  มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  •  ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  •  โครงสร้างเพลตเจาะรู (Perforated  Plate) หมายความว่าโดนปฏิเสธน้อยลง

Share this content: