ลาฟเซ็ตเตอร์ (Lavi Setter)
ดาวน์โหลด

ลาฟเซ็ตเตอร์ (Lavi Setter)

อุปกรณ์ค้ำยันการก่อสร้างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นลาฟเซ็ตเตอร์ (Lavi Setter) ในอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของวัสดุจึงมั่นใจได้ว่ามีความเสถียรเชิงขนาดสูงตรงกับความต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเผามีความราบเรียบ ซึ่งประหยัดต้นทุนในขั้นตอนการบดละเอียดของเครื่องสุขภัณฑ์ได้มาก
นวัตกรรมกระบวนการผลิตด้วยการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) ของเราเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใช้ระบุรูปร่างลักษณะภายในของลาฟเซ็ตเตอร์ (Lavi Setter) ได้อย่างถูกต้องแม่นยำสำหรับการสร้างต้นแบบ เลือกใช้วัสดุ IntrinSiC® (3D-printed RBSiC) เพื่อลดระยะเวลาจัดส่งให้สั้นลง และขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  •  วัสดุ RBSiC-Variants : IntrinSiC®, NSiC-Variant : CarSIK-NG
  •  มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  •  ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  •  รับประกันเสถียรภาพด้านรูปร่างผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสุขภัณฑ์
  •  มีหนึ่งเดียวในโลก : 3-D Printing with IntrinSiC® (ระยะเวลาจัดส่งสั้น การออกแบบยืดหยุ่นได้สูง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์)

Share this content: