โหลดดิงเซ็ตเตอร์ (Loading Setters)
ดาวน์โหลด

โหลดดิงเซ็ตเตอร์ (Loading Setters)

อุปกรณ์ค้ำยันการก่อสร้างเหล่านี้ถูกใช้แต่แรกในอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์และผลิตด้วยกระบวนการ IntrinSiC® (3D-printed RBSiC) ของเราตามความต้องการลูกค้าแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทั้งเพื่อเป็นต้นแบบ (Prototype) และสำหรับระบบการผลิตแบบอนุกรม (Serial Production) นอกจากระยะเวลาจัดส่งที่สั้นลง และขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์แล้ว ผลประโยชน์ระดับสูงสำหรับลูกค้าในวัสดุที่แก๊สเข้าไม่ได้ (Gas-tight Material) คือซิลิคอนอินฟิลเทรต (ซิลิคอนอินฟิลเทรต), รีแอกชัน-บอนด์ ซิลิคอนคาร์ไบด์ (RBSiC) ซึ่งให้อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เนื่องมาจากความแข็งแกร่งและทนการเกิดออกซิเดชันได้สูงดีมาก

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : IntrinSiC®
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  • มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  • ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  • ความคลาดเคลื่อนขนาดที่ยอมได้เป็นพิเศษด้วยระบบอัตโนมัติระดับสูง
  • มีหนึ่งเดียวในโลก: 3-D Printing with IntrinSiC® (ระยะเวลาจัดส่งสั้น การออกแบบยืดหยุ่นได้สูง ขจัดต้นทุนที่สูงด้านแบบและแม่พิมพ์)

Share this content: