เสา (Post)
ดาวน์โหลด

เสา (Post)

อุปกรณ์ค้ำยันการก่อสร้างในแนวดิ่งเหล่านี้ใช้เพื่อดุลน้ำหนัก (Weight-optimized) แต่ละโครงสร้างของเตาเผา รถยนต์ โครงสร้างบนส่วนของอาคาร (Superstructure) วัสดุ SiSiC variant CarSIK ที่ใช้ได้แสดงให้เห็นว่ามีความทนทานต่อแรงดัด (Bending Strength) มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันถึง 40%  เนื่องด้วยมีน้ำหนักมากและมีสารประกอบซิลิคอนอิสระต่ำ เสา (Post) เหล่านี้จึงสร้างความประทับใจในความทนทานต่อความล้า (Fatigue Strength) ที่สูงมากอีกด้วย เส้นระบุโหลดสร้างผ่านการออกแบบโครงสร้างตามพื้นที่ที่รับน้ำหนักแผ่กระจาย (Bearing Surface) ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบเชิงเทคนิค
เรามี 3D-printed IntrinSiC® สำหรับโครงสร้างที่ซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเชิงนวัตกรรมนี้จึงทำให้เห็นระดับความซับซ้อนได้เป็นอย่างดีในวัสดุ RBSiC (Silicon-silicon-bonded, Reaction-bound Silicon Carbide)

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSIK, IntrinSiC®• มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  •  ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  •  ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก
  •  มีปริมาณมวลสารอมความร้อน (Thermal  Mass) น้อย
  •  ประหยัดต้นทุนพลังงานได้มาก
  • ความคลาดเคลื่อนขนาดที่ยอมได้เป็นพิเศษด้วยระบบอัตโนมัติระดับสูง
  • การออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างทางเลือกด้วย IntrinSiC® (3D printed RBSiC) ที่เป็นหนึ่งเดียวในปัจจุบัน

Share this content: