ลูกกลิ้ง (Rollers)
ดาวน์โหลด

ลูกกลิ้ง (Rollers)

อุปกรณ์ค้ำยันการก่อสร้างเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นลูกกลิ้งอุปกรณ์ลำเลียง (ConveyorRoller) สำหรับเตาเผา วัสดุ SiSiC variant CarSIK ที่ถูกใช้ ได้แสดงให้เห็นว่ามีความทนทานต่อแรงดัด (Bending Strength) มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันกันอยู่ในปัจจุบันถึง 40%  เนื่องด้วยมีน้ำหนักมากและมีสารประกอบซิลิคอนอิสระต่ำ ลูกกลิ้งเหล่านี้จึงสร้างความประทับใจในความทนทานต่อความล้า (Fatigue Strength) ที่สูงมากอีกด้วย ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติการระดับสูงมีความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างลูกกลิ้งหยุดชะงักที่อุณหภูมิขณะปฏิบัติการภายใต้สภาวะที่มีโหลด

คุณประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากข้อดีเหล่านี้

  • วัสดุ RBSiC-Variants : CarSiK
  • มีความทนทานต่อแรงดัดและความล้า (Fatigue Strength) สูง
  • ทนการกัดกร่อนและการเกิดออกซิเดชันได้สูง
  • ทนทานต่อสภาวะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลันได้ดีมาก

Share this content: